Vores baggrund

Corporate Social Responsibility (CSR), også kaldet social ansvarlighed, handler grundlæggende om det globale ansvar en virksomhed har overfor samfundet, miljøet og klimaet.

Herning Vand A/S har et socialt ansvar overfor vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

Vi er garant for vandkredsløbet, som skal sikre kunderne i området rent drikkevand nu og i fremtiden. Vores samfundsansvar handler derfor om at beskytte grundvandet mod udefrakommende påvirkninger.

Vi sætter social ansvarlighed højt på dagsordenen, og arbejder bæredygtigt med det samlede vandkredsløb. Vores sociale ansvar understøttes af vores værdier: Ansvarlighed, helhed, troværdighed og samarbejde.

Konkret har Herning Vand A/S underskrevet en Carbon20 aftale, hvor vi arbejder målrettet med at reducere vores CO2udledning med 20% inden udgangen af 2013.

Se notat af 11. marts 2016 til bestyrelsen vedr. CSR politik og indsatser

Ledelsesteamet i Herning Vand har den 6. august 2013 vedtaget følgende miljø- og fødevaresikkerhedspolitik:

Herning Vand er et forsyningsselskab ejet af Herning Kommune.

Vi skal levere rent og velsmagende drikkevand til kunderne, aflede og rense spildevandet før det føres retur til vandkredsløbet.

Disse opgaver vil vi udføre sikkert i forhold til sundhed og miljø, samt effektivt og konkurrencedygtigt i forhold til økonomi.

Hos Herning Vand har vi besluttet at:

  1. Etablere og vedligeholde et ledelsessystem, der hjælper os med at styre og løbende forbedre vore indsatser og resultater.
  2. Styrke kendskabet til og bevidstheden om fødevaresikkerhed, miljø- og arbejdsmiljøforhold blandt vore medarbejdere og kunder, samt opmuntre til forbedrende initiativer på virksomhedsniveau såvel som individuelt.
  3. Sikre, at indkøb i virksomheden sker på konkurrencedygtige vilkår. Ved indkøb tages hensyn til sundheden og miljøet som parametre, der vægtes højt ved valg af produkter inden for samme priskategori.
  4. Overholde gældende lovkrav og bindende forpligtelser for derved at opfylde vore interessenters forventninger og behov.
  5. Efterleve Herning Vands interne mål, som ligger ud over lov- og myndighedskrav.
  6. Forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom igennem løbende indsatser og involvering af AMO.
  7. Arbejde aktivt for at beskytte miljøet, forebygge forurening af natur og risiko for drikkevandsforurening, fremme energibesparende indsatser samt fokusere på mulighederne for fjernelse af farlige stoffer i alle vores aktiviteter.
  8. Til stadighed at vurdere vores risici og muligheder, så vi kan sætte nye mål og forbedre vores præstation.

Gyldighedsområde:

Miljø- og fødevaresikkerhedspolitikken er gældende for alle Herning Vands aktiviteter.

Vi er som forsyningsselskab forpligtede til at vise, hvordan vore nøgletal såsom priser, elforbrug og lignende faktorer, ligger i forhold til andre forsyningsselskabers – og det gør vi gerne!

Vores brancheorganisation DANVA laver hvert år en sammenligning af priserne på både drikkevand og spildevand i en række selskaber. De kalder det for DANVA Benchmarking. Her er vi – og vil forsat være – blandt de billigste selskaber i undersøgelsen.

DANVAs rapport:

Vand i tal 2018

 

Du kan finde tidligere rapporter på DANVAs hjemmeside her.

Vinder af CO-Industris samarbejdspris 2014

Vores bagrund Læs mere

Certificeringer

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed

Fornyet januar 2020

I starten af 2014 blev Herning Vand A/S fødevarecertificeret efter ISO 22000 standarden.

Vores certificering er et bevis på, at vi arbejder kontrolleret og målrettet på at opretholde fødevaresikkerheden i vores daglige arbejde med at producere og sikre sundt vand til vores kunder.

Vi sikrer fødevaresikkerhed i produktionen og distributionen af sundt vand til vores kunder ved konstant at risikovurdere alle forhold i vandets vej fra grundvandsboring til distribution i ledningsnettet til forbrug ude hos vores kunder.

ISO 14001 – Miljøledelse

Fornyet 04 oktober 2018

Herning Vand A/S blev i oktober 2012 miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Vort miljøledelsessystem er udviklet og implementeret med udgangspunkt i Herning Vands strategi, herunder vision, mission, værdier, fokusområder, indsatser, resultatmål, handleplaner og opfølgning.

Filosofien bag opbygning og implementering af miljøledelsessystemet er, at hvad der er godt for miljøet, også er godt for kunderne, ejerne og medarbejderne. Miljøledelsessystemet er derfor et centralt ledelsessystem i Herning Vand A/S.

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her