Projektleder til planlægning indenfor vandforsyningen

Til vores Plan- & Projektafdeling søger vi en projektleder til vandforsyning. Afdelingen har ansvaret for Asset Management, vandindvindingen, kildepladser, vores rolle ift. grundvandsbeskyttelsen, drift af vores ca. 800 km vandledningsnet inkl. ca. 18.000 fjernaflæste målere og vandledningsprojekterne samt vores ledelsessystemer. Digitalisering står højt på vores dagsorden.

Jobbet
Du skal være med til at sikre grundlaget for rent drikkevand til vores forbrugere nu og i fremtiden. Som projektleder får du ansvaret for vandforsyningen, hvad angår vandindvinding, grundvandsbeskyttelse og myndighedsforhold. Du får ligeledes ansvaret for overvågning af vandkvaliteten i alle led, være vores repræsentant i Vandrådet og for samarbejde med Herning Kommune. Du får mulighed for at tage ansvar for vores ledelsessystemer ISO 14.000, ISO 22.000 og for HACCP-teamet. Der bliver også tale om projektledelse på større enkeltprojekter på tværs såsom etablering af ny kildeplads, i givet fald nyt vandværk og større udbud.

Dine kvalifikationer
Du har erfaring som projektleder, gerne indenfor vandforsyning, erfaring i myndighedsbehandling og gerne med en baggrund som f.eks. ingeniør eller geolog. Du har gode evner til at kommunikere i både skrift og tale og har flair for IT. Der vil i perioder blive travlt med mange bolde i luften. Det skal du kunne trives med samtidig med, du kan fastholde overblikket og kunne prioritere.

Det vi kan tilbyde
Vi tilbyder frihed under ansvar. Vi er en spændende arbejdsplads, hvor ønske om udvikling, resultater, digitalisering og Asset Management er på dagsordenen. Vi tilbyder også løbende efteruddannelse og løn efter kvalifikationer og indsats. Et geografisk område i en rivende udvikling, med gode job- og oplevelsesmuligheder samt mange aktive landsbyer.

Ansøgning
Ansøgning sendes på mail til afdelingsleder Benny Nielsen ben@herningvand.dk senest den 11. april 2022.
Har du spørgsmål og/eller ønsker at høre nærmere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Herning Vand A/S att.: Afdelingschef Benny Nielsen på telefon 3016 1975 eller mail.:
ben@herningvand.dk