Projektleder til anlæg indenfor vandforsyningen

Til vores Plan- & Projektafdeling søger vi en projektleder til vandforsyning – vandledningsnettet. Afdelingen har ansvaret for drift, renovering og udbygning af vores
ca. 800 km vandledningsnet inkl. 18.000 fjernaflæste vandmålere.

Jobbet
Som projektleder får du, som den ene af to projektledere, ansvaret for planlægning og gennemførelsen af vandledningsprojekter både ny-anlæg og renovering. Der er tale em en klassisk projektlederrolle i form af projektafgrænsning, tids- og aktivitetsplanlægning, aftaleindgåelse, koordinering, budgettering, økonomiopfølgning, tilsyn og dokumentation. Driftsopgaver kan også blive relevante. Der vil også være administrative forhold såsom tilslutningsbidrag og aftaler omkring sikring af rettigheder/tinglysning m.m., der skal håndteres.

Dine kvalifikationer
Du har erfaring med koordinering og har lyst til projektledelse. Din baggrund kan være håndværker, formand, koordinator, teknisk assistent/teknisk designer eller ingeniør. Vi vil sikre den nødvendige oplæring. Du skal have god flair for IT. Vi forventer, at du har teknisk indsigt og gode evner til at kommunikere i både skrift og tale, såvel opadtil som ind- og udadtil. Der vil i perioder blive travlt med mange bolde i luften. Det skal du kunne trives med samtidig med, at du kan fastholde overblikket og kunne prioritere.

Det vi kan tilbyde
Vi tilbyder frihed under ansvar. Vi er en spændende arbejdsplads, hvor ønske om udvikling og resultater men også digitalisering er på dagsordenen. Sammen med dig, sikrer vi din løbende efteruddannelse. Et geografisk område i en rivende udvikling, med gode job- og oplevelsesmuligheder samt mange aktive landsbyer.

Ansøgning
Ansøgning sendes på mail til afdelingsleder Benny Nielsen ben@herningvand.dk senest den 27. marts 2022.
Har du spørgsmål og/eller ønsker at høre nærmere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Herning Vand A/S att.: Projektleder Mads Riber Rasmussen på telefon 4011 2241 eller Afdelingschef Benny Nielsen på telefon 3016 1975.