Strategi for digitalisering

Frem mod 2020 begiver vi os ud på en digital rejse. Det gør vi, fordi vi gerne vil være på forkant med fremtidens udfordringer og sikre en sund udvikling.

Vi arbejder strategisk med at optimere vores kundeservice, arbejdsgange og sikkerhed, så vi ikke efterlader en regning til eftertiden – hverken økonomisk, menneskeligt eller miljømæssig.

Vores fokus er, at de digitale løsninger, vi implementerer, er en hjælp og ekstra service for både kunder og ansatte.

Vi indrager både kunder og medarbejdere undervejs og lytter til feedback og input.

Download visuel strategi

Udfordringer i hverdagen

Vores digitale strategi er udviklet på baggrund af de udfordringer, vi møder i hverdagen.

Første skridt i udviklingen af vores strategi har været erkendelsen af, at vi står med en række udfordringer.

Det er medarbejderne hos Herning Vand, der har været aktiv involveret i forhold til at udvælge de vigtigste udfordringer.

Vi har fra starten haft fokus på, at digitale løsninger kræver forandring af arbejdsgange. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er aktive medspillere i hele processen.

Download plakat med udfordringer