Økonomi

Herning Vand finansieres af fællesskabet – altså af vores kunder, som enten køber vand hos os og/eller afleder deres spildevand til vores afløbsnet eller tømningsordning.

Vi ønsker stor gennemsigtighed og inviterer alle interesserede til at læse vores årsrapport. Vores årsrapport giver ikke kun et økonomisk indblik, men beskriver også de mål, vi arbejder frem imod. Blandt andet hvordan vi forretningsudvikler, og hvordan vi bruger FNs 17 Verdensmål som kompas.

Her har du også mulighed for at læse vores årsrapporter tilbage i tiden. Dem finder du længere nede på siden.

 

Vand

Drikkevandsforsyningen har årlige indtægter for ca. 30 mio kr, hvor de fleste kommer fra vandforbruget i private hjem og virksomheder. Fordelingen af indtægterne har vi illustreret i diagrammet.

Spildevand

Spildevandsforsyningen har årlige indtægter for ca. 100 mio kr, hvor langt de fleste kommer fra vandforbruget i private hjem og virksomheder. Fordelingen af indtægterne har vi illustreret i diagrammet.

Tilknyttet aktivitet

Ifølge vandsektorloven må vand- og spildevandsselskaber have aktiviteter, som ligger ud over et vandselskabs primære aktiviteter. Lovgivningen sætter grænser for:

  • Hvilke typer aktivitet, vi må deltage i
  • Hvor meget vi må omsætte på tilknyttet aktivitet
  • At aktiviteterne skal udøves på markedsvilkår
  • Hvilke risici vi må løbe ved udøvelse af tilknyttet aktivitet

Vi skal årligt offentliggøre revisorerklæring om deltagelse i tilknyttet aktivitet:

Revisorerklæring vedr. tilknyttet aktivitet drikkevand 2016

Revisorerklæring vedr. tilknyttet aktivitet spildevand 2016

Årsrapport

Hvert år udgiver vi vores årsrapport med årets regnskab.

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her