Nye priser

stolte af drikkevand

16.01.2019

Vores bestyrelse har fastlagt priserne for rent drikkevand og rensning af spildevand for 2019.

Selskabet har justeret rabatordningen for vores storkunder, og det betyder, at kunder, som bruger mere end 1.000 m3 rent drikkevand pr. år, får en rabat på 33% af den variable produktionspris ekskl. afgifter og moms på forbruget over 1.000 m3.

Rabatten bliver betalt ved at hæve den variable produktionspris for rent drikkevand ekskl. moms og afgifter med 0,40 kr./m3.

Rabatordningen bliver indført for at sikre, at storkunderne oplever en forsyningsmæssig og økonomisk fordel ved fælles vandforsyning.

De nye variable priser ekskl. moms og afgifter er for trin I 3,35 kr./m3 og for trin II 2,24 kr./m3.

De faste bidrag reguleres med pristallet og stiger fra 750,90 til 778,44 kr. inkl. moms.

Hvad betyder ændringerne?

Samlet set betyder ændringerne, at en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 81 m3 skal betale ca. 68 kr. mere for rent drikkevand pr. år.

En storkunde, som bruger 10.000 m3 sparer ca. 7100 kr. ekskl. moms pr. år.

Ifølge Vand i Tal 2018 udgivet af Danva er vandprisen hos Herning Vand i top-5 over laveste drikkevandspriser blandt kommunalt ejede vandselskaber i Danmark.

Prisen for transport og rensning af spildevand stiger fra 26,5 kr./m3 til 27,5 kr./m3 ekskl. moms. Det sker bl.a. for at dække stigende udgifter til både nye investeringer i byggemodninger og renoveringer af ældre kloakledninger.

”Samlet set har priserne i Herning Vand et fornuftigt leje, som absolut tåler sammenligning med vore nære naboer” udtaler vores formand for bestyrelsen Kent Falkenvig.

Tallene viser den samlede pris for 100 m3 jf. Vand i Tal 2018. Prisen er inkl. moms og afgifter. En gennemsnitsfamilie svarende til 2,15 person bruger 81 m3 vand hvert år.

Du kan se oversigten over priser her