Vand på unikt pilotanlæg til biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand


19.06.2019

I 7 år har vi i samarbejde med gode partnere arbejdet på en løsning til at fjerne medicinrester i spildevand på den mest miljømæssige og omkostningseffektive måde. Med åbningen af et helt unikt pilotanlæg er vi nu et stort skridt nærmere en løsning.  

Det startede med et nyt supersygehus

I 2012 fik vi en henvendelse fra DNV Gødstrup, der gerne ville have vores hjælp til at finde en fremtidssikret teknologi og løsning til at rense spildevandet fra det nye sygehus for medicinrester. En løsning alle i 2022 ville omtale som en god og bæredygtigt løsning.

Den opgave førte til ikke mindre end to udviklingsprojekter støttet af MUDP (Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram). MERMISS, der dokumenterede, at det var muligt at fjerne medicinrester fra både hospitalsspildevand og almindelig husholdningsspildevand ved brug af en biofilmbaseret teknologi, og MEREFF der videreudvikler renseløsningen til pilotanlæg-niveau. Det er det pilotanlæg, vi nu har åbnet.

Hvad er en biofilmbaseret teknologi så?

Kort fortalt har vi fundet en løsning, hvor naturen gør arbejdet. Det betyder, at vi laver en biologisk efterpolering – eller en finpudsning om du vil – af det spildevand, som vi allerede renser på Herning Centralrenseanlæg. 

Pilotanlægget består af tre beholdere med hver 5.000 l spildevand. I hver tank bor der kolonier af bakterier med forskellige navne. Bakterier bor på små plaststykker – de såkaldte carriers. Hver beholder har ca. 2,5 mio. Carriers. Ved at opdrage på dem, kan vi få bakterierne til at spise de medicinrester, der findes i spildevandet, hvorved bakterierne og medicinresterne bliver siddende på de små carriers, når spildevandet lukkes ud af tankene. 

Du og jeg får også glæde af løsningen 

Fordi rensningen foregår centralt her på renseanlægget og ikke decentralt på DNV Gødstrup, kan vi alle få glæde af løsningen, som samlet set er planlagt til at rense ca. 1,5 mio. m3 spildevand årligt. Mængden svarer til ca. 10 gange den mængde spildevand som bliver sendt til Herning Renseanlæg fra DNV Gødstrup. Vi renser altså ca. 10 gange så meget vand, som sygehuset ville have gjort, hvis rensningen skulle være sket ved kilden på sygehuset. 

Løsningen er langt billigere for sygehuset, da den rensning vi allerede foretager på Herning Renseanlæg er meget konkurrencedygtig. Samlet set vil vi kunne rense langt flere miljøfremmede stoffer (eller medicinrester) til en pris, som en noget mindre end alternativet med en placering ved Hospitalet.   

Hvad skal der ske nu?

I den kommende 10 måneder skal teknikerne arbejde med at kombinere ”festperioden” med ”sulteperioder” for på den måde at finde frem til, hvilke kombinationer og tidsperioder, der giver de bedst renseresultater for 15 udvalgte stoffer. 

Det betyder, at vi i midten af 2020 vil have en designgrundlag, så vi kan bygge et fuldskala anlæg til efterpolering af ca. 1,5 mio. spildevand pr. år. Med lidt held kan fuldskala anlægget være bygget inden udgangen af 2022.

Projektgruppen bag består udover Herning Vand af: