Nyhedsarkiv >Min Side er nede pga. opdateringer

Nyhed

Min Side er nede pga. opdateringer

herning vand prikker

26. januar 2022

Serverne bag vores kun­depor­tal Min Side skal opda­te­res, og der­for bli­ver vi nød til at luk­ke for adgan­gen til Min Side.

Min Side er der­for ikke til­gæn­ge­lig fra ons­dag den 26. janu­ar, kl 22:00 til for­ven­te­ligt tors­dag den 27. janu­ar, kl. 22:00.

Har du brug for hjælp til din reg­ning, for­brug eller andet i oven­stå­en­de peri­o­de, er du selv­føl­ge­lig altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon eller mail i vores åbnings­tid. Du fin­der tele­fon­num­mer, mail og åbning­sti­der ved at klik­ke på lin­ket herunder.