MILLIONINVESTERING I ”DEN TROJANSKE HEST”

Innovationsfonden investerer 5,8 millioner kroner i et nyt projekt som Herning Vand er en del af. Projektet vil udvikle en miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, som kan fjerne pesticider fra grundvandet.

Gamle pesticidrester er en voksende trussel mod vores grundvand. De pesticider, der blev anvendt mellem 1950’erne og 1990’erne er ved at være nået ned til grundvandet og forurener dermed vores drikkevand. Projektet ”Den trojanske hest” vil udvikle en ny teknologi, der kan rette op på tidligere tiders kortsigtede omgang med pesticider.

”I dag gør vi alt, hvad vi kan for at beskytte vores grundvand, men nu begynder vi at se konsekvenserne af tidligere tiders brug af pesticider. Gamle pesticidrester i grundvandet er desværre et stigende og globalt problem. Den nye bioteknologis potentiale er stort. Ikke kun set fra et økonomisk synspunkt, men især fra et miljømæssigt perspektiv. Her kan vi virkelig gøre en forskel for vores børn og børnebørn,” siger Niels Møller Jensen, adm. direktør i Herning Vand.

Den nye bioteknologi vil benytte naturlige pesticidnedbrydende bakterier, der findes i de sandfiltre, som vandværkerne allerede bruger til at filtrere grundvandet til drikkevand. Projektet har fået sit navn på grund af bakteriernes måde at arbejde på. De pesticidnedbrydende bakterier infiltrerer de almindelige bakterier og overfører deres gode egenskaber til dem.

“Den trojanske hest” er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DTU miljø, Københavns Universitet, Kemic Vandrens, Furesø Vandforsyning og Herning Vand.