Lillelund Engpark – naturoplevelser kombineret med klimasikring


Herning Kommune har omdannet et grønt område til en naturrig søpark, der kan opsamle regnvand og forhindre store oversvømmelser. Området ligger mellem to bydele og giver mulighed for både friluftsliv og motion.

Klimasøen kan rumme 60.000 m3 vand og reducerer vandstanden i kritiske vandløb med op til 30 cm. Lillelund Engpark blev indviet den 8. juni 2018. Man kan nyde naturområdet ved at følge hjertestien rundt om søen. Vandet er ikke egnet til at bade i, men skaber basis for meget dyreliv.

Lillelund Engpark figurerer i ‘Klima100’, som er en liste over de 100 bedste klimaløsninger i Danmark. Udnævnelsen står Realdania, Sustainia og CONCITO bag.

Projektet koster alt i alt fire millioner kroner og er finansieret af Herning Vand.

Når ekstreme regnskyl oversvømmer kloakkerne, forurener det vandområder med spildevand. Lillelund Engpark er med til at mindske risikoen for oversvømmelser.

Klimasøen er med til at gøre Herning Kommune robust. Klimaforandringerne byder på større mængder regnvand og klimasøen er med til at undgå store oversvømmelser.