Kunderne hos Herning Vand får intelligente vandmålere

Herning Vand indgår i næste uge en samarbejdsaftale om levering af ca. 17.000
intelligente vandmålere fra virksomheden Kamstrup. Aftalen løber over to år, hvor
Kamstrup skal stå for levering af målere og et komplet fuldt automatiseret
fjernaflæsningssystem.

Med udskiftningen af de nuværende mekaniske målere til intelligente målere går
Herning Vand forrest med banebrydende teknologi, der giver kunderne mulighed for
at følge mere med i deres vandforbrug. De intelligente målere sender information om
forbruget hver time og giver samtidig forsyningsselskabet besked om eventuelle
lækager.

”Vi ser frem til at tilbyde vores kunder en bedre service, hvor de kan følge deres
forbrug tættere og få en bedre indsigt i, hvor meget vand de bruger. Vi håber
selvfølgelig, at det vil motivere dem til at se, hvor der er mulighed for at spare på
vandet. Samtidig skal kunderne ikke længere selv aflæse deres vandmåler, det sker
helt automatisk via et aflæsningssystem”, fortæller Niels Møller Jensen, Adm. Direktør
i Herning Vand.

Fordi der er indbygget intelligens i selve målerne, vil Herning Vand få hurtig besked
om pludselige og unormale høje forbrug, der ofte er tegn på begyndende lækage eller
rørsprængning. Via det nye aflæsningssystem vil Herning Vand kunne spore en
eventuel lækage er opstået (fx et løbende toilet eller en vandslange, der ikke er
slukket) og derved hurtigt kunne informere husejeren, inden der sker større skader.
Samtidig minimeres vandspildet hurtigt og effektivt. Forbruger og forsyningsselskab
kan på den måde spare både vand og penge.

”Det er ikke kun kunderne, der får fordel af den nye investering. Herning Vand får
langt bedre muligheder for at optimere driften og deres distributionsnet ved, at de
hurtigt kan registrere fejl på rør og ledninger. De intelligente målere sikrer en mere
præcis afregning både i form af pålidelige og nøjagtige forbrugstal og det faktum, at
kunderne ikke længere selv skal aflæse målerne. Det mindsker fejlaflæsninger”, siger
Jesper Kjelds, Senior Vice President fra Kamstrup.

Ud over levering af målerne vil Kamstrup stå for at uddanne vvs-installatører, så de
kan foretage udskiftningen af de 17.000 intelligente målere. Samtidig er det
Kamstrups ansvar at sørge for driften og vedligeholdelsen af fjernaflæsningssystemet
efter installationen. Udskiftningen af målerne vil påbegyndes medio 2016 og vil
forløbe over de kommende to år.

Med installationen af de intelligente vandmålere, der fremover vil blive fjernaflæst, vil
kunderne hos nogle forsikringsselskaber kunne opnå en rabat på rørskadeforsikringen.
Herning Vand vil løbende informere kunderne om de praktiske forhold ved
udskiftningen og evt. rabat muligheder.

For yderligere oplysninger kontakt:

Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Herning Vand
nmj@herningvand.dk eller tlf. 30 91 66 41

Jesper Kjelds, Senior Vice President, Kamstrup
jkl@kamstrup.com eller tlf. 61 20 16 99

Om Herning Vand
Herning Vand er et forsyningsselskab, som er dannet 1. januar 2010. Selskabet, der
er medlem af Dansk Industri, er ejet 100% af Herning Kommune. Forsyningsselskabet
leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser
spildevandet, før det føres retur til vandkredsløbet.
Herning Vand er garant for vandkredsløbet, som skal sikre kunderne rent drikkevand
nu og i fremtiden. Derfor sættes social ansvarlighed højt på dagsordenen, og der
arbejdes bæredygtigt med det samlede vandkredsløb. Det sociale ansvar undersøtttes
af fire værdier: Ansvarlighed, helhed, troværdighed og samarbejde.
Herning Vand arbejder ud fra en 40-års investeringsplan, hvor man i 2020 har
reduceret den bæredygtige pris med mindst 20%. Den bæredygtige pris betyder, at
kunderne hele tiden får den rette kvalitet og service til den rigtige pris.

Om Kamstrup
Kamstrup er blandt verdens førende leverandører af løsninger til måling og styring af
energi- og vandforbrug. Disse løsninger anvendes på verdensplan af
forsyningsselskaber og ejendomsadministratorer og sørger for pålidelig og
omkostningseffektiv måling. Ved at forudse kundernes udfordringer får de mulighed
for at drive en bedre forretning og inspirere til mere intelligente og ansvarlige
løsninger til de samfund, som de forsyner. Kamstrups løsninger omfatter
forbrugsmålere, fjernaflæsningssystemer, hosting og service, analyse og smart gridapplikationer.
Alle produkter produceres i Danmark med de højeste certificeringer
inden for miljø og kvalitet.