Interessen for at stemme til Herning Vands forbrugervalg er femdoblet

Nyhedsarkiv Herning Vand

28 -02-2018

1297 af vores kunder valgte at stemme på en af de fem opstillede kandidater til Herning Vands bestyrelse. Det er en femdobling i forhold til valget i 2013, hvor kun 267 kunder valgte at afgive deres stemme.

De 1297 stemmer, svarer til at 3,8 % af vores kunder har valgt at stemme. Set på landsplan vidner det om, at langt flere af jer interesserer sig for jeres vand og spildevand.

Vores administrerende direktør i Herning Vand Niels Møller Jensen glæder sig over jeres interesse.

”Det gode valg viser, at vores kunder har interesse for hvad der sker i bestyrelseslokalet. Det er rigtig godt, for vi har en stor indflydelse på deres hverdag og fremtid” siger han.

Vigtig at gøre det nemt for jer vores kunder

Vi har forsøgt at udbrede kendskabet til kundevalget ved at sende en sms til alle adresser i kundekartoteket med et direkte link til afstemningen.

”Vi vil gerne møde kunderne, der hvor de er”, fortæller Niels Møller Jensen ”vi ved, at det er et fåtal, der selv opsøger bestyrelsesvalget i en travl hverdag. Vi har forsøgt at gøre det nemt og hurtigt for vores kunder at stemme”

Samtidig har de fem kandidater udvist stort engagement og selv været ude og agere talerør for deres kompetencer i bestyrelsen.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder som jeres talsmænd, og indtræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det er Per Winther-Rasmussen og Johannes Østergård, som bliver en del af bestyrelsen i Herning Vand Rens A/S og Herning Vand A/S. De to kandidater indtræder i bestyrelsen på første ordinære generalforsamling, og de kommer til at spille en væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år.

Derudover består vores bestyrelse af tre politisk valgte medlemmer af Herning Byråd. Det er bestyrelsesformand Kent Falkenvig samt Anders Madsen og Erling Pedersen. Med i bestyrelsen sidder også særlig udvalgt Gert N.S Jensen.

Desuden medarbejderrepræsentanterne Jan Krarup Pedersen og Kurt Ry Nowack.

Fakta om valget:

  • Forbrugervalget fandt sted i perioden fra den 12. feb – 26. feb. 2018
  • Forbrugerne stemte elektronisk via deres NemId eller en stemmekode udleveret ved forvisning af ID ved Herning Vand.
  • I alt 1297 kunder valgte at stemme.
  • 34.000 kunder var stemmeberettigede – herunder både privatkunder og erhvervskunder, dog kun en stemme pr. boligenhed.
  • Stemmeoptællingen af elektroniske stemmer foretages af valgfirmaet Dataminds, der også var udbyder af det elektroniske afstemningssystem Stemonline. Ved stemmeoptælling sikres det, at der kun er afgivet en stemme til en kandidat pr. boligenhed.