Nyhedsarkiv >I år aflæser vi din måler automatisk

Nyhed

I år aflæser vi din måler automatisk

herning vand prikker

28. november 2018

For før­ste gang i mere end 43 år slip­per du som vand­kun­de for at aflæ­se og ind­be­ret­te tal­le­ne på din vandmåler.

Er du blandt vores 17.032 vand­kun­der, har du i løbet af 2016 – 2018 fået udskif­tet din manu­el­le vand­må­ler med en fjer­n­af­læst måler – det har gjort dit vand intel­li­gent. Ved års­skif­tet sør­ger dit vand nem­lig selv for at aflæ­se dit nøj­ag­ti­ge for­brug og sen­de tal­le­ne til os.

Med et far­vel til aflæs­nings­kor­tet har vi for alvor taget hul på en ny tek­no­lo­gi, som kan vide­re­ud­vik­les fremad­ret­tet. Du kan selv­føl­ge­lig sta­dig føl­ge dit for­brug via vores selv­be­tje­nings­si­de MIN SIDE. Her kan du føl­ge dit for­brug helt ned på timebasis.

Yderligere info om den digitale vandmåler

  • Den gam­le vand­må­ler er udskif­tet til fjer­n­af­læst vand­må­ler hos de 17.032, der mod­ta­ger vand fra Herning Vand
  • Samlet set har vi 34.000 spildevandskunder
  • De kun­der, der mod­ta­ger vand fra pri­va­te vand­vær­ker er omfat­tet af deres pri­va­te vand­værks vand­må­ler­ord­ning. Se listen over alle vand­vær­ker her.
  • Den fjer­n­af­læ­ste vand­må­ler er auto­ma­tisk koblet til vores alarm­ser­vi­ce, som du sen­der en besked på sms, hvis der er mistan­ke om læka­ge eller brud. Læs mere om vores alarm­ser­vi­ce her.