Hvert sekund tæller – derfor har vi en døgnåbent hjertestarter

Bliver en person ramt af hjertestop, kan minutter betyde forskellen mellem liv og død. Faktisk mister personen med hjertestoppet 10 % chance for at overleve for hvert minut der går, inden hjælpen går i gang.

Vi ønsker, at den dyrebare tid, inden ambulancen når frem, bliver brugt til genoplivning. Derfor har vi valgt at investere i en hjertestarter.

Vi ønsker også, at vores hjertestarter kan redde andre end vores medarbejdere. Derfor har vi gjort den offentlig tilgængelig. Vores hjertestarter er placeret ved siden af vores hovedindgang – så det er muligt at støde et hjerte i gang uden for vores lukketider.

Vores hjertestarter er registreret og dermed synlig for alle – også for sundhedsfaglige medarbejdere på alarmcentralen og 1-1-2, der nu kan guide folk til hjertestarteren, så flere kan overleve et hjertestop.

Vil du vide, hvordan du redder liv og bruger en hjertestarter, kan du læse mere her.

 

 

 

FAKTA

  • Hvert år får mere end 3.500 personer i Danmark hjertestop uden for hospitalet
  • Af disse personer overlever kun cirka 6,5 %. Hvis adgangen og kendskabet til hjertestartere bliver forbedret, anslås det, at 300-400 flere liv kunne reddes hvert år.
  • Der er i dag (oktober 2017) registreret cirka 16.861 hjertestartere heraf døgnåbne 7.979. Se dem på et kort her.
  • Ved hjertestop opstår elektrisk kaos i hjertes styringssystem og hjertes normale pumpefunktion ophører.
  • Chancen for overlevelse falder med cirka 10 % for hvert minut der går, fra hjertestoppet indtræffe, til genoplivning påbegyndes.
  • Hjerte-lunge-redning – kunstigt åndedræt og hjertemassage kan forlænge tiden, hvor det er muligt at genoplive ved hjælp af en hjertestarter.
  • Overlevelsen er op til 30 % højere i de tilfælde, hvor behandlingen er iværksat inden for 5 minutter efter hjertestoppet er indtruffet.

(oplysninger i faktaboksen er hentet fra førstehjælp.com)