Hvad koster det at separere kloakken på egen grund

Den lokale dagspresse har i den senere tid givet det indtryk, at det koster 25.000 kr. for alle grundejere at få separeret regnvandet fra dit spildevand – det vil sige vand fra toilet, vask og lignende. Virkeligheden er dog noget mere nuanceret.  Lokale forhold gør, at det kan blive billigere, men også dyrere. Vi anbefaler altid at kontakte en eller flere autoriserede kloakmestre for et tilbud, der tager højde for kloakkens tilstand og faktiske forhold.

Hvad betyder separering på egen grund?
Inden Herning Vand fornyer kloakken, løber alt vandet fra din ejendom – altså vandet fra taget, vandet fra husholdningen, vandet fra toilettet og vandet fra belægning og vej –  i fælles rør og i en fælles kloak og føres til renseanlægget.

Separering betyder, at regnvandet løber fra tag og andre flader i andre rør end spildevandet. På den måde undgår vi at føre næsten rent vand til renseanlægget. Efter separering føres regnvand direkte tilbage til naturen.

Vi opfordrer den enkelte grundejer til at kontakte en autoriseret kloakmester for en konkret pris på separeringen.

Man kan derudover vælge at nedsive regnvandet på sin egen grund. Det betyder, at tagvandet føres til en faskine, i et regnbed eller anden form for lokal afledningsløsning.

Læs mere om separering her.