Historisk dag for Herning Vand

Kamstrup og Herning Vand indgik en historisk aftale den 11. maj 2016 da parterne underskrev en kontrakt om levering af ca. 17.000 vandmålere med tilhørende kommunikationsudstyr.

Aftalen betyder, at Herning Vand som det første større vandselskab  (der ikke er en del af et multiforsyningsselskab) bliver i stand til at aflæse vandforbruget hos 99,8% af kunderne hver time.

Med udskiftningen af de nuværende mekaniske målere til intelligente målere går Herning Vand forrest med banebrydende teknologi, der giver vores kunder mulighed for at følge mere med i deres vandforbrug. De intelligente målere sender information om forbruget hver time og giver samtidig forsyningsselskabet besked om eventuelle lækager.

Fordi der er indbygget intelligens i selve målerne, vil Herning Vand få hurtig besked om pludselige og unormale høje forbrug, der ofte er tegn på begyndende lækage eller rørsprængning. Via det nye aflæsningssystem, vil Herning Vand kunne spore hvor en eventuel lækage er opstået (fx et løbende toilet eller en vandslange, der ikke er slukket) og derved hurtigt kunne informere husejeren, inden der sker større skader. Samtidig minimeres vandspildet hurtigt og effektivt. Forbruger og forsyningsselskab kan på den måde spare både vand og penge.

– Vi ser frem til at tilbyde vores kunder en bedre service, hvor de kan følge deres forbrug tættere og få en bedre indsigt i, hvor meget vand de bruger. Vi håber selvfølgelig, at det vil motivere dem til at se, hvor der er mulighed for at spare på vandet. Samtidig skal forbrugerne ikke længere selv aflæse deres vandmåler, det sker helt automatisk via et aflæsningssystem, udtaler Niels Møller Jensen, adm. direktør hos Herning Vand.

Senior Vice President Per Trøjbo underskrev kontrakten for Kamstrup og holdt en kort tale, hvor han fremhævede aftalens betydning for eksporten  af vandmålere. Kamstrup er glade for at kunne bruge samarbejdet og det kommende projekt som en platform – og ”showcase” – for kunder i udlandet.