Nyhedsarkiv >Har du modtaget dit aflæsningskort?

Nyhed

Har du modtaget dit aflæsningskort?

herning vand prikker

12 dec 2017

Netop nu sen­der vi aflæs­nings­kort ud, og det bety­der, at du skal huske at ind­be­ret­te dit for­brug inden den 8. janu­ar 2018.

Modtager du vand fra en af vores tre vand­vær­ker og har end­nu ikke fået udskif­tet din vand­må­ler til en fjer­n­af­læst måler, skal du selv aflæ­se din måler, og ind­be­ret­te tal­le­ne til os.

Har du fået udskif­tet din vand­må­ler, aflæ­ser vi elek­tro­nisk dit for­brug, og du behø­ver ikke selv at fore­ta­ge dig noget.

SÅDAN INDBERETTER DU DIT FORBRUG

Du kan nemt og hur­tigt ind­ta­ste dine måler­tal på selv­be­tje­nings­si­den MIN SIDE her. For at log­ge ind skal du bru­ge dit bru­ger­navn (uden bin­de­streg) og din adgangs­ko­de. Begge dele kan du fin­de på dit aflæsningskort.

Du kan også udfyl­de ske­ma­et på dit aflæs­nings­kort og enten sen­de det til os eller kom­me for­bi og afle­ve­re det til os personligt.

HVORNÅR SKIFTER VI DIN VANDMÅLER?

Har du end­nu ikke fået udskif­tet din måler, kom­mer vi inden læn­ge og skif­ter den.

Du skal aflæse tallet placeret i den blå cirkel. Den røde cirkel viser nummeret på din måler. Tjek om tallet på din måler, og det tal, som er angivet på dit aflæsningskort stemmer overens. 
Du skal aflæ­se tal­let pla­ce­ret i den blå cir­kel. Den røde cir­kel viser num­me­ret på din måler. Tjek om tal­let på din måler, og det tal, som er angi­vet på dit aflæs­nings­kort stem­mer overens. 
Du skal aflæse tallet placeret i den blå cirkel. Den røde cirkel viser nummeret på din måler. Tjek om tallet på din måler, og det tal, som er angivet på dit aflæsningskort stemmer overens. 
Du skal aflæ­se tal­let pla­ce­ret i den blå cir­kel. Den røde cir­kel viser num­me­ret på din måler. Tjek om tal­let på din måler, og det tal, som er angi­vet på dit aflæs­nings­kort stem­mer overens. 
Den røde cirkel viser nummeret på din måler. Tjek om tallet på din måler, og det tal, som er angivet på dit aflæsningskort stemmer overens. For at aflæse skal du løfte hætten på måleren. 
Den røde cir­kel viser num­me­ret på din måler. Tjek om tal­let på din måler, og det tal, som er angi­vet på dit aflæs­nings­kort stem­mer overens. For at aflæ­se skal du løf­te hæt­ten på måleren.