Gullestrup

Der vil ikke blive udsendt påbud i Gullestrup, da kloakken allerede er separatkloak.

Der er ingen krav til separering i Gullestrup.