Fradrag for klimatilpasning ved boligen

I de seneste år har vi oplevet skybrud og vejr, som gør klimasikring mere og mere relevant. Du kan selv være med til at sikre din bolig bedre mod oversvømmelser ved f.eks. at sikre at dit kloaksystem fungerer som det skal. Nogle af håndværkerudgifterne i den forbindelse er der fradrag for.

Håndværkerfradraget fra 2020 betyder, at du kan få et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Fradraget er inklusiv moms. Dog er det ikke længere muligt at få fradrag til etablering af vandgennemtrængelige (permeable) belægninger fra 2019 og frem.

Her er listen over, hvad du blandt andet kan få fradrag til i forbindelse med klimatilpasning:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirenseanlæg
 • Regnvandsfaskiner

 

Læs mere på Skat

FAKTA

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.500 kr. inklusiv moms for håndværkerydelser og op til 6.200 kr. inklusiv moms for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse.
 • Hvis andre i en hustand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til de i hustanden, som har betalt håndværkeren.
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig.
 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.500 kr. for håndværkerydelser og 6.200 kr. for serviceydelser.