Hvad er tilbagestrømning?

Transporten af drikkevand i forsyningsledninger og vandinstallationer foregår ved tryk.
Trykket er normalt højere i ledningsnettet end umiddelbart før det enkelte tapsted.
Det kan imidlertid ske, at trykket i nettet er lavere end ved tapstedet. Det kan fx skyldes et lokalt undertryk i ledningsnettet (pga. ledningsbrud, store aftapninger fx brand), så vandet kan strømme tilbage. Normalt skal vandinstallationer være udformet, så dette undgås, men manglende omtanke kan medføre uheld.

HUSK.Der skal installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer som ikke er rene husholdningsinstallationer. Og ventilen skal føres til afløb med luftgab.

Download TBS-vejledning