Private vandværker

Udover vores vandværker er der i Herning Kommune 20 private vandværker.

Alle vandværker i kommunen er medlem af Herning Vandråd.

Nærmere oplysninger om de øvrige vandværker og vandrådet findes på vandrådets hjemmeside

Herning Vandråd