Bestilling af Byggevandskasse

 • Se meget mere om vand og installationer her
 • Information om Installationsadressen

 • Information om dig, der bestiller byggevandskassen

  Bestiller er erstatningsansvarlig for byggekassen i lejeperioden og skal selv sørge for tilslutning af strøm og vand.
 • Information om ejeren af den matrikel hvor byggevandskassen skal installeres

  Bemærk at faktura altid vil blive sendt til ejeren af adressen og bestiller er forpligtiget til accept herfra til bestillingen. Lejen er efter gældende takstblad pr. dag og bliver opgjort ved opsigelse af lejen, samt ved årsafregning. Kassen må ikke fjernes fra adressen.
 • Ejers mobilnummer vil modtage alarmer fra måleren ved evt. lækage
 • Det videre forløb

  Når din bestilling er modtaget, vil du modtage en kvittering. I kvittering beskrives det videre forløb og evt. forbehold for ferie og/eller at alle byggevandskasse er udlånt.