Anmeldelse af vandinstallation

Info:

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Arbejde på vandinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglement kapitel 8.4
DS 452 Norm for isolering af tekniske installationer

Vejledning
DS 439 Norm for vandinstallationer (Kan købes i Servicebutikken)
DS/EN 1717 tilbagestrømningssikring (Kan købes i Servicebutikken)