Erhvervskunde

Vi ved, hvor vigtigt vand er for din virksomhed.

Trappemodellen vedrører virksomheder, der forbruger mere end 500 m3 vand om året. Den lovbestemte prisstruktur indeholder tre trin og har til formål at skaber mere konkurrencedygtige vilkår for de mest vandforbrugende virksomheder.

Tilslutningstilladelser – industrivirksomhed
Tilslutningstilladelser til det offentlige afløbssystem for såvel regn- og spildevand udarbejdes af Herning Kommune, Bolig og byggeri.

Priser

Priser 2021

Se priser

FRITAGELSE

separering

Fritagelse for spildevandsafgift

Læs mere

TRAPPETILMELDING

Læs bekendtgørelsen her.

Tilmeld

Særbidrag

For erhvervskunderne er nye regler på vej om særbidrag på spildevand, der skal betales af særligt forurenende virksomheder. I forsyningsbranchen arbejdes der på en standardiseret beregningsmodel i forbindelse med de nye regler der er på vej. De af vores kunder, der er eller bliver berørt af ændringerne i reglerne om særbidrag vil løbende blive orienteret.

Nyeste procedure for fastlæggelse af særbidrag for erhvervskunder er godkendt af bestyrelsen d. 19. marts 2015.

Download særbidrag