Der har gennem længere tid været forskellig fortolkning af spildevandsselskabernes forsyningspligt ved omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boliger. På baggrund af denne tvivl om forsyningspligt, har der gennem de sidste par år kørt en sag mellem et spildevandsforsyningsselskab og en projektudvikler. Først ved byretten, hvor forsyningsselskabet fik medhold og senere ved landsretten og nu højesteret.

Både landsretten og højesteret gav projektudvikler medhold.

Den korte version

Når et tidligere erhvervsområde,  som er tilsluttet Herning Vands kloakanlæg og hvor der er betalt kloaktilslutningsbidrag – bliver omdannet til fx boliger, kan Herning Vand etablerer det nye kloakanlæg frem til det nye skel til boligejendommen. Udstykker skal for egen regning betale for detailkloakken på de nye boligmatrikler. Udstykker kan selv -mod en på forhånd aftalt betaling- udføre kloakanlægget for Herning Vand på det tidligere erhvervsområde. Herning Vand kan overtage det nye kloakanlæg, hvis det er aftalt på forhånd herunder, at det er udført i henhold til Herning Vands retningslinjer.

Læs mere om dommen her