Entreprenør

Som entreprenør er du en vigtig medspiller, når vi arbejder på større projekter. Vi lægger vægt på et godt samarbejde, fordi du ofte repræsenterer vores arbejde.

Større opgaver sendes i licitation.

Se aktuelle udbud her

BYGGEVAND

Du skal indsende en anmeldelse til Herning Vand, hvis du skal bruge en vandinstallation til midlertidige formål.

Download folder

HØJESTERETSDOM

Der har gennem længere tid været forskellig fortolkning af spildevandsselskabernes forsyningspligt ved omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boliger

Læs mere

PRINCIPSKITSE

Vi har lavet en principskitse for separering på egen grund. Skitsen beskriver, hvordan separeringen skal løses i praksis.

Download principskitse

DÆKSLER

Se hvordan du laver en aftale om afhentning af dæksler.

 

Læs mere om afhentning