Ejendomsmægler

Informationsmøde til ejendomsmæglere
Herning Vand afholdte den 20 marts 2018 et møde for ejendomsmæglere som har interesse i at høre om vores webgrafkort, påbud, områder som skal separere, og hvornår de skal separere, orienteringsbreve, flytning i forbindelse med ejendomshandel og anden generel information.

Se de 2 præsentationer fra møde herunder:
Information om kloak og webgrafkort ligger her
Information vedr. flytning ligger her

Webgrafkort
Se vores nye webgrafkort på wgk.herningvand.dk og brug menuen øverst i billedet og i venstre side. Det er muligt at søge adressen frem ved at klikke på Herning Vand ikonet som er øverst til venstre.

Info på webgrafkort
Når kortet åbnes er den funktion som hedder punkt info (øverst i menuén) indstillet som standard. Der er to knapper som hedder punkt info.
Hvis knappen til venstre er aktiv kan du holde musemarkøren over det sted på kortet som du gerne have info på og så kommer der en infoboks frem.
Hvis knappen til højre er aktiv kan du klikke med musen hvor du gerne vil have info og infoboksen vil blive på skærmen (så du f.eks. kan tage et screendump)

Info omkring tidsfrister og fælles/separate områder på webgrafkort
Til venstre i menuen under herning vand logoét, kan du klikke på en boks med nogle mapper. Hvis du åbner den kommer diverse lag frem. Her kan du f.eks. åbne nr. 03 som hedder “kloakseparering” Herefter åbner der 2 lag – planlagt kloakseparering & separeringsstatus.

Planlagt kloakrenovering:
Når du aktiverer laget så kan du se nogle streger med forskellige farver. Farverne indikerer årstal på hvornår vi kommer og udfører kloakarbejde. klik på stregen når du har aktiveret punkt info eller infoknappen så vil der komme en boks frem med oplysninger.

Breve sendt til ejendommen:
Vi arbejder i øjeblikket på at lave et yderligere lag til orienteringsbreve så der kan hentes oplysninger om hvilke breve som er sendt til ejendommen

Separeringsstatus:
Når du aktiver laget kommer der forskellige baggrundfarver frem på kortet. Hver farve indikerer hvilke kloakforhold som er gældende i området. (se forklaring på farver nedenfor)

Mørkegrøn: Området har altid været separatkloakeret, både i den offentlige del og den private del.

Lysegrøn: Den offentlige kloak i vejen er separeret, men det private grunde har ikke fået påbud endnu. Fristen fremgår på punkt info

Orange flade: Området er fælleskloakeret og der vil på et tidspunkt blive udført seperatkloak. (se under planlagt kloakrenovering)

Gul flade: Semi-separering (Herning midtby) Området udføres med en fællesledning og en regnvandsledning. Området vil ikke få et påbud.

Lyseblå flade: Separat område. Området skal selv håndtere regnvand, enten ved egne regnvandsledninger og bassinnner eller nedsivning af regnvand på grundene. Herning Vand har kun spildevandskloak i området

Lavendel farvet: Alt regnvand skal nedsives i området. Herning Vand har kun spildevandskloak i området

Flytning

Som ejendomsmægler kan du stå for flytteafregningen på vegne af sælger. Vi er ved at udfase flytteformularen på vores hjemmeside. Til gengæld er vi klar med en ny flytteplatform, der overholder alle krav i EU’s persondata forordning.
Du skal bruge oplysninger på både sælger og køber, når du skal melde flytning.

Modtag bruger-id og adgangskode

Når du har udfyldt formularen, modtager du kort efter dit bruger-id og adgangskode.

Er I flere i afdelingen/virksomheden, der behøver adgang, er det nødvendigt, at I oprette jer særskilt.

Modtag bruger-id og adgangskode

Info og links

Meld flytning af beboere/ kunder

Meld flytning her

Få svar på dine spørgsmål

Læs mere

Hvad skal betales?

Se priser