Du kan roligt drikke dit vand fra hanen

stolte af drikkevand

26.10.2018

I går kunne du i Kontant se, at der var problemer med pesticider i drikkevandet mange steder i Danmark. Modtager og drikker du vand, der kommer fra vores tre vandværker, behøver du dog ikke at bekymre dig.

Som vandkunde hos Herning Vand får du vand fra ét af vores tre vandværker; Nordre Vandværk, Vestre Vandværk og Østre Vandværk.

Vandet kommer fra 21 drikkevandsboringer.

Hvert kvartal måler vi for indholdet af pesticider i vandet fra vores tre vandværker, som del af vores standard analyseprogram.

Vandet analyseres for 42 pesticider og nedbrydningsprodukter. Herunder desphenyl-chloridazon,  som var det pesticid, der især blev nævnt i Kontant. Et pesticid, som vi ikke har fundet i nogle af vores boringer.  Overordnet ligger alle værdier markant under den tilladte grænseværdi, som er 0,1 µg/l for både BAM og DMS.

Prøvetagning og analyse af drikkevandet udføres af et eksternt uafhængigt laboratorium.

Status for fund

Status for fund af pesticider er, at der i drikkevandet fra Nordre Vandværk og Vestre Vandværk tidligere blev fundet 0,01 µg/l af stoffet BAM (2,6-dichlorbenzamid). En måling der lå under grænseværdien.  Ved de sidste målinger er der ikke målt BAM.

I drikkevandet fra Vestre Vandværk er der for nyligt fundet DMS i en koncentration på 0,04 µg/l af stoffet DMS

DMS (N,N-dimethylsulfamid) er et svampemiddel der bl.a. har været anvendt i en række frugter fra jordbær til tomat, til frugttræer og i trævareindustrien.

For at få et mere præcist billede af hvor DMS stammer fra, har vi analyseret for DMS i alle boringer som leverer vand til Vestre Vandværk – og der er fundet værdier mellem 0,00 og 0,04 µg/l.

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder BAM og DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør sundhedsmæssige risiko.

Der er absolut ingen grund til bekymring, og du kan roligt fortsætte med at drikke vores vand. Vi følger selvfølgelig løbende udviklingen og overholder alle lovkrav i forbindelse med indhold af pesticider.

Vi passer godt på dig og dit drikkevand

Yderligere info

Hvis du ikke modtager vand fra os, skal du kontakte dit private vandværk for at få en aktuel status på dit drikkevand. Du kan se oversigten over vandværker her. 

Du kan se vores aktuelle analyser fra vores tre vandværker her

Har du en privat brønd og vil have foretaget en analyse, skal du kontakte et eksternt laboratorium. Hos Herning Vand bruger vi Højvang og Eurofins.