Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Sinding Hovedgade – Lukning v. Skoletoften/Nøvlingvej

 • Dato:
  16-06-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re på Skoletoften og Nøvlingvej i Sinding


  I for­bin­del­se med renove­ring af drik­ke­vands­led­nin­gen bli­ver vi nødt til at luk­ket for drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­dig fra kl. 12:30 i mor­gen d. 23. juni. Forsyningen for­ven­tes at være til­ba­ge i nor­mal drift igen kl. 16:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det været mis­far­vet, lige­som der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­des anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så har kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du har i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.