Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Title:
  Vandbrud
 • Message:
  VIGTIGT!!
  Du skal dæk­ke dine afløb og toilet­kum­mer til inden kl. 08:00 ons­dag d. 29/9 2021.

  Til for­bru­ge­re i områ­det Sunds: Fyrrely

  Der er opstå­et et akut pro­blem med asfalt i spil­de­vands­led­ning ved fræs­ning af asfalt ved Fyrrely. Vi er der­for nødt til at ren­se spil­de­vands­led­nin­gen op ved spuling akut ons­dag mor­gen d. 29/9 2021, da asfaltre­ster­ne vil øde­læg­ge pum­pe­sta­tio­nen.

  Det du skal gøre er, at dæk­ke gulv­af­løb til med en pla­sti­cpo­se og sæt­te en tung gen­stand oven­på.

  Ved toilet­ter skal der læg­ges en pla­sti­cpo­se mel­lem toilet­sæ­de og toilet­kum­me og pla­ce­res en tung gen­stand oven­på.

  Som ekstra sik­ker­hed kan du, hvis din skel­brønd er syn­lig, løf­te dæks­let af skel­brøn­den for at let­te tryk­ket fra spu­le­ren ind i huset.

  Arbejdet vil fore­gå i tids­rum­met ons­dag d. 29. sep­tem­ber kl. 08:00 – kl. 16:00.

  Ved spørgs­mål kon­takt Lasse Dinesen på tlf.nr.: 81750841

  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Spørg ham/hende ger­ne, da det er vig­tigt at alle får oven­stå­en­de information.