Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse – Guldborgvej

 • Dato:
  16-06-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i områ­det omkring Guldborgvej


  I for­bin­del­se med led­nings­ar­bej­de i dit områ­de bli­ver vi nødt til at afbry­de drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­digt tirs­dag d. 5. okto­ber kl. 10:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 15:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det været mis­far­ve og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­des anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.