Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Vandbrud

 • Dato:
  16-06-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re ved [Vejnavn] 


  I for­bin­del­se med igang­væ­ren­de led­nings­ar­bej­de er vi ble­vet nødt til at afbry­de drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­digt ons­dag d. 9. febru­ar kl. 09:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 13:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.