Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kommunen
 • Title:
  Driftsforstyrrelse
 • Message:

  Til for­bru­ge­re ved [Vejnavn] 


  Som føl­ge af N1’s strø­maf­bry­del­se i Ilskov, kan der fore­kom­me lave­re tryk på drik­ke­van­det i dit områ­de lør­dag d. 9. april kl. 12:00. N1 for­tæl­ler at nor­mal­drif­ten for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 14:00.


  Forstyrrelsen kan give anled­ning til at van­det er mis­far­vet og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.



  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.