Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Ringstedvej

 • Dato:
  09-11-2023

 • Besked:
  I for­bin­del­se led­nings­renove­rin­gen på Ringstedvej, er der opstå­et en risi­ko for at der er sket en foru­re­ning af drik­ke­van­det med jord­bak­te­ri­er. Denne risi­ko berø­rer kun­der­ne på:
  Ringstedvej 6A-19, 7400 Herning.

  UD FRA ET FORSIGTIGHEDSPRINCIP, ANBEFALES DET AT DRIKKEVANDES KOGES INDEN DET INDTAGES.

  Det er på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke muligt at oply­se, hvor­når van­det igen kan benyt­tes på almin­de­lig vis. De før­ste kon­trol­prø­ver vil bli­ve udta­get tors­dag d. 9. novem­ber. Når det vur­de­res at drik­ke­vand­skva­li­te­ten igen lever op til nor­mal kva­li­tet, vil Herning Vand udsen­de en SMS med besked her­om.

  Alle berør­te hus­stan­de har mod­ta­get brev på deres dør med info om retningslinjer.