Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Vandbrud

 • Dato:
  04-09-2023

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re ved Haugevej, Knudmosevej 


  Der er opstå­et et akut vand­brud, og vi bli­ver nødt til at afbry­de drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­digt man­dag d. 4. sep­tem­ber kl. 01:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 11:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­ler vi at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren, ind­til van­det igen er klart og løber normalt.


  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.