Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse – Lind og øst herfor

 • Dato:
  04-09-2023

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i Lind og øst herfor


  I for­bin­del­se med stør­re led­nings­brud på en af vores drik­ke­vands­led­nin­ger, kan der fore­kom­me ændre­de tryk­for­hold i den øst­li­ge del af Lind og Kollund, samt lan­d­om­rå­det i til­knyt­ning hertil. 


  Forstyrrelserne kan med­fø­re mis­farv­ning og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.