Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse – Herningsholmvej

 • Dato:
  29-08-2023

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re på Herningsholmvej.


  Vi har fået besked om et muligt vand­brud på Herningsholmvej. Det kan bety­de at drik­ke­vands­for­sy­nin­gen kan bli­ve afbrudt i løbet af dagen i mor­gen tirs­dag d. 29. august mel­lem kl. 08:00 og kl. 14:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.