Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Renovering af drik­ke­vands­led­ning – Faksevej

 • Dato:
  15-06-2023

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re på Faksevej nr. 15 – 23.


  I mor­gen tors­dag d. 15. juni vil vi fore­ta­ge de sid­ste omkob­lin­ger i for­bin­del­se med renove­rin­gen af drik­ke­vands­led­nin­gen. Det bety­der at vi i peri­o­der, kom­mer til at luk­ke for van­det mel­lem kl. 8 til kl. 15. Vandet vil ikke være luk­ket hele tiden, men du skal for­be­re­de dig på, at van­det kan være luk­ket i de nævn­te perioder.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.