Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Renovering af drik­ke­vands­led­ning – Faksevej

 • Dato:
  14-06-2023

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re på Faksevej


  Vi bli­ver nødt at udsæt­te en del af dagens plan­lag­te arbej­de og vil for­sæt­te renove­rin­gen af vand­led­ning på Faksevej I mor­gen. Det bety­der at vi i peri­o­der, kom­mer til at luk­ke for van­det i mor­gen d. 14. juni mel­lem kl. 8 til kl. 15. Vandet vil ikke være luk­ket hele tiden, men du skal for­be­re­de dig på, at van­det kan være luk­ket i de nævn­te perioder.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren, ind­til van­det igen er klart og løber normalt.


  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand