Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse

 • Dato:
  12-06-2023

 • Besked:
  Til for­bru­ge­re på Herning: Faksevej

  Nu er vi ved at være klar til at skif­te vand­led­ning på Faksevej. Det bety­der at vi i peri­o­der, kom­mer til at luk­ke for van­det. Vi star­ter man­dag d. 12 – 6‑2023 fra kl. 8 til kl. 15 og igen tirs­dag d. 13 – 6‑2023 fra kl. 8 til kl. 15. Vandet vil ikke være luk­ket hele tiden, men du skal for­be­re­de dig på, at van­det er luk­ket i de nævn­te peri­o­der.

  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber nor­malt.


  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.