Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse – Sinding/Ilskov inkl. oplande

 • Dato:
  08-11-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re på Aulum: Asbækhedevej, Bjergmosevej, Brohusvej, Feldborgvej, Hallundbækvej, Hodsagervej, Kærgårdvej, Bredvigvej, Ommosevej, Skærbækvej, Toppergårdvej, Tvedvej, Ørrevej, Åbyvej, Ljørringvej, Romvigvej
  Haderup: Barslundvej, Bredgade, Eliseborgvej, Feldborgvej, Fladerne, Gråsandvej, Hallundbækvej, Herningvej, Hestbjergvej, Natovej, Pilhusevej, Sandgårdvej, Skovvej, Stavlundvej, Taterbakkevej, Vistorpvej, Grovevej
  Herning: Asbjergvej, Avlumvej, Bindstowvej, Bredvigvej, Hjortemarken, Foldagervej, Hjortehøj, Kragsnapvej, Kroghøjvej, Ljørringvej, Merrildvej, Nybro Møllevej, Nybyvej, Nøvlingvej, Romvigvej, Rosmosevej, Sammelstedvej, Schæferivej, Sejlsigvej, Sinding Hovedgade, Sinding Kirkevej, Skoletoften, Skrevej, Sofiedalvej, Søvndalvej, Tosmosevej, Vestermosevej, Visgårdvej, Ørre Byvej, Ørrevej, Ørrevænget
  Sunds: Birkeskovvej, Bækvej, Bøgeskovvej, Egeskovvej, Faunbjergvej, Gedhusvej, Granskovvej, Grovevej, Haraldslundvej, Hedeskovvej, Henrik Dalgas Vej, Hestlundvej, Hodsagervej, Hvidmosevej, Ikastvej, Ildsgårdvej, Ilskov Hovedgade, Karupvej, Kiersvej, Kærmosevej, Langbakkevej, Lærkeskovvej, Mejrupvej, Mølleskovvej, Nyskovvej, Nørreskovvej, Riskærvej, Ruskærvej, Røjenvej, Simmelkær Hovedgade, Simmelkærvej, Skivevej, Skåphusvej, Stalmosevej, Sønderskovvej, Talundvej, Troldbjergvej, Tømmerpladsen, Vesterskovvej, V. Sneptrupvej, Østerskovvej, Ø. Sneptrupvej
  Vildbjerg: Nøvlingholmvej, Romvigvej


  I for­bin­del­se med led­nings­ar­bej­de mel­lem Sinding og Ilskov, kan der fore­kom­me drifts­for­styr­rel­se på drik­ke­vands­for­sy­nin­gen fra tors­dag d. 10. novem­ber kl. 11:40 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 15:00.


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.