Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Test af Brandhaner – Gødstrup/Tjørring

 • Dato:
  07-10-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i Gødstrup og Tjørring


  Brand og Redning afprø­ver brand­ha­ner i områ­det ved Gødstrup og Tjørring. I den for­bin­del­se kan van­det bli­ve mis­far­ve og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.
  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.