Nyhedsarkiv >Driftsforstyrrelse i Lind

Nyhed

Driftsforstyrrelse i Lind

herning vand prikker

10 okt 2017

Kunder

Årsagen blev hur­tig fun­det af en af vores med­ar­bej­de­re. Nogle rør, ved led­nings­ar­bej­det på Kollundvej, var hop­pet fra hinanden.

Allerede en time efter mel­din­gen blev brud­det stop­pet, og de fle­ste kun­der i Lind har igen vand i hanerne.

Enkelte hus­stan­de kan sta­dig være uden vand, men det kom­mer i løbet af dagen.

Du kan ople­ve at der kan være luft i van­det, og at det kan være mis­far­vet. Hvis det er til­fæl­det, skal du åbne for alle vand­ha­ner og lade van­det løbe i 10 minutter.

Der er ingen hel­breds­mæs­si­ge risi­ci ved at drik­ke vandet.