Driftforstyrrelse: Mørupvej

25-04-2018 

Enkelte kunder på Mørupvej i Herning må undvære vandet mellem kl. 11.00 – 13.00.

Vi bliver nødt til at lukke for vandet for at udbedre skader på en vandledning.

Når vi åbner for vandet igen, kan du opleve, at der kan være luft i vandet, og at det kan være misfarvet. Hvis det er tilfældet, skal du åbne for alle vandhaner og lade vandet løbe i 10 minutter.

Der er ingen helbredsmæssige risici ved at drikke vandet.