Dit drikkevand er af god kvalitet

Vi vil gerne sikre sundt vand til jer vores kunder. Det er derfor, vi er sat i verden.

Vi har besluttet at lukke otte boringer ude ved Nordre Vandværk. Det er boringer, der ligger vest for Brændgårdvej i det grønne område ud mod Fuglsang Sø. Den primære årsag er, at området syd for boringerne bliver bebygget.

Vi har på nuværende tidspunkt allerede lukket to af boringerne, fordi der er fundet spor af BAM – en pesticide.

Grænseværdien for drikkevand er 0,1 µg/l, og i de to boringer blev der fundet niveauer, der varierede mellem 0,01 – 0,03 µg/l.

Selv om niveauerne af BAM lå under grænseværdien, besluttede vi at lukke boringerne for en sikkerheds skyld, og fordi vi ikke ønsker at suge evt. flere pesticider ned til grundvandsmagasinet, som anvendes til drikkevand.

Der har på intet tidspunkt været tale om en sundhedstruende situation.

Vi har allerede en boring i drift ved Løvbakkerne som erstatning. Vi laver fem nye boringer ved Løvbakkevej. Vandet fra den nye kildeplads skal pumpes ind til Nordre Vandværk og renses der.

 

Årsafregning 2017