Dispensation for separering

I Herning Kommune har byrådet besluttet, at kloakkerne skal separeres. Separeringen på egen grund er for grundejerens regning. Der kan være situationer, hvor der ikke er gode miljømæssige og økonomiske argumenter for at separere. I disse tilfælde kan du som grundejer/husejer søge om dispensation for separering på din grund.

Hvornår kan du søge dispensation?
Du kan søge om dispensation, hvis en separering vil medføre omfattende anlægsarbejder på din ejendom. At du kan ansøge, er ikke en garanti for at du kan få en dispensation.

Der er f.eks. tale om omfattende anlægsarbejder hvis:

  • Der skal ophugges gulve m.v. inde i ejendommen.
  • ​Der skal etableres underboringer under ejendommen.

Et eksempel på en situation med omfattende anlægsarbejder er et hus med fladt tag, hvor tagvandet er ført ned igennem midten af huset og derfra videre ud under bygningen.

Kontakt:

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om dispensation for separering på telefon 99 99 22 99 eller mail info@herningvand.dk.

Det er Herning Kommune, der vurderer den konkrete ansøgning og giver en eventuel dispensation.

Læs mere:

Læs vores notat om Dispensation for separering, hvis du vil vide mere.