Danske vandløsninger skal løse USAs vandkrise

I Danmark har vi noget af det reneste og bedste vand i Verden. Vi er ikke alene dygtige til at drive effektive vandforsyninger, men også til at udvikle nye vandteknologier.

Det har sikret et konsortium bestående af danske leverandører, rådgivere og organisationer inden for den danske vandbranchen en plads til Præsident Obamas vandtopmøde i Det Hvide Hus. Vandtopmødet bliver holdt den 22. marts på Verdens Vanddag. Det danske konsortium er eneste udenlandske deltager.

20.000 legoklodser viser vandvejen
Med sig har de Legobyen Waterville, der viser de danske løsninger i hele vandkredsløbet fra kortlægning af grundvand til energiproducerende renseanlæg.

USA står over for en række alvorlige udfordringer på vandområdet og har blandt andet som mål at skulle reducere deres vandforbrug med 33 %.

Den danske deltagelse på Obamas vandtopmøde er et skridt i den rigtige retning i realiseringen af Vandvision 2015. Ambitionen med Vandvisionen er at fordoble dansk eksport af vandteknologi og skabe 4.000 arbejdspladser.

Se indslaget fra TV2 Østjylland om Waterville her.