Blå fisk skal få kunder i Haderup til at passe på vandmiljøet


En blå fisk på kantstenen ved regnvandsriste skal motivere vores kunder i Haderup til at tænke sig om. De skal fremover undgå at hælde spildevand i ristene. Vandet derfra havner nemlig i vandløbene – og senere i badevandet.

 

Vil du svømme i det, du hælder i risten?

Bilvask, algerens og rester af maling er eksempler på materialer, der ofte havner i regnvandsristen. En praksis der hænger ved, selv om kloakken i Haderup er separeret. Det betyder, at kloaksystemet under ristene på veje og pladser i Haderup ikke længere kommer forbi renseanlægget, men i stedet udledes direkte i vandløb, åer, søer for til sidst at ende i havet.

”Det er ikke fordi, at folk ønsker at forurene vandmiljøet. Rigtig mange er ikke klar over, at der i Haderup er to separate kloaksystemer – et til spildevand og et til regnvand”, fortæller Benny Nielsen, afdelingsleder for plan og projekt, Herning Vand

Haderup er en af de områder i Herning kommune, der er fuldt ud separatkloakeret. Derfor er det særligt vigtigt, at sæbe, olie og kemikalier ikke ender i regnvandsristene. Herning Kommune og Herning Vand ønsker med markeringen af de blå fisk, at sætte fokus at et sundt vandmiljø er et fælles ansvar.

Risten er til regnvand og afløb til spildevand

Når Herning Kommune markerer ristene i Haderup med blå fisk, smider de samtidig et postkort i alle postkasser. Postkortet skal minde vores kunder om, at den blå fisk symboliserer naturen. Postkortet beskriver fem ting, du kan gøre for at passe på vandmiljøet. For eksempel at aflevere rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen, og huske at vaske din bil de rigtige steder.

”Alt for mange er ikke klar over, at når man vasker sin bil på en parkeringsplads i et boligområde ryger sæbevandet ud i søer og vandløb – med mindre det er en særlig indrettet vaskeplads med sandfang og olieudskiller”, supplerer Søren Brandt fra Herning Kommune.

Ønsker du at håndvaske bilen, skal det være ved en plads, hvor kloakken er koblet til renseanlægget. Det er den for eksempel ved vaskehaller, hvor der ofte er plads til at håndvaske bilen. Derudover er det rigtige at gøre, at hælde rester af sæbevand og andet spildevand i håndvasken, bruseristen eller toilettet.

Eller sat på spidsen – alt det du ikke ønsker at svømme i, skal holdes væk fra regnvandsristen.

blaå fisk

Fakta om kampagnen

Kampagnen er i første omgang et projektforsøg møntet på Haderup. Herning Vand og Herning Kommune vil indsamle erfaringer i forhold til kommunikation, effekt og beboernes oplevelse med de blå fisk. Er tilbagemeldingerne positive, tager man fat i resten af Herning Kommune.

5 ting du kan gøre

  1. Huske, at risten med blå fisk kun er til regnvand
  2. Aflever rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen
  3. Vask din bil ved en vaskehal
  4. Rens dit tag, dine fliser og dine havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier
  5. Brug vasken eller toilettet til sæbevand
Få flere gode råd