Teknisk vejledning bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler til deres installationer, som de kan fjernaflæse over vores net.

Men

 • Det er kundens ansvar at gøre klar til montage af måler
 • Kunden lejer måleren af os. Alternativt kan kunden selv købe en måler af samme type og give os adgang til krypteringsnøglen. Du kan finde målertype på vores hjemmeside.
 • Målere købt af kunden skal skiftes hvert 9. år for egen regning.

Har du spørgsmål til bi-målere?

Hvis du har spørgsmål til vores bi-målere, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 99 99 22 99 eller mail installatør@herningvand.dk.

Generelt om installation af bi-måler

 • Vi anbefaler, at kunden lejer bi-måler hos os. På den måde kommer de automatisk ind i vores lagersystem, vores program for statistisk kontrol, READy, og afregningssystem.
 • Vi kommer og installere bi-målere. Inden da skal vi have oplyst adressen, hvor vi skal installere bi-måleren + kontaktoplysninger på bruger. Det er ejer, der skal sørge for at levere oplysningerne.
 • Det er kun muligt at leje en bi-måler per boligenhed. Enheder brugt som erhverv kan koble flere bi-målere på samme installation.
 • Ved statistisk kontrol sender vi ønsket målernummer til lejer af bi-måler, som så skal sørge for, at måler bliver nedtaget/udskiftet og afleveret til os.
 • Lejede målere ejes af os og bliver det nødvendigt, skal vi altid på forlangende have adgang til bi-måleren.
 • Vi garanterer ikke for nettab, manglende data, fejl eller lignende.

Afregning og alarmservice

 • Der bliver oprettet en installation i vores afregningssystem for hver måler.
 • Forbrug afregnes altid efter hovedmåleren
 • Lejer af bi-måler bliver automatisk koblet til vores alarmservice. Alarmerne “lækage” og “højt forbrug” sendes til lejer af bi-måler. Dog kan lejer vælge at tilføje endnu en modtager af alarmerne inde på MIN SIDE. Det er dog ejer af enheden som i sidste ende hæfter for regningen. Læs mere her. 
 • Lejer af bi-måler kan følge forbrug online via MIN SIDE. Se mere om MIN SIDE her. 

Antenner

 • Ejer skal på vores forlangende sørge for, at der kommer ekstra antenner på måleren i tilfælde af dårlige signalforhold. Dette udfører kunden selv efter vores vejledning.

Motorventil

 • Vi tilbyder leje af motorventil – type Kamstrup. Den kan afbryde vandforsyningen til enkelte lejligheder, hvis der er problemer med betaling fra udlejer. Lejer af motorventil skal kontakte os, hvis der skal lukkes for vandet til en lejlighed.
 • Kun vores personale kan betjene motorventilen og kun indenfor almindelig arbejdstid.
 • Se vores priser for lejer af motorventil her. 
 • Det er kun vores personale der kan installere motorventilen. Ønsker din kunde at leje en motorventil, skal de kontakte os på installation@herningvand.dk.