Bestyrelsen

Herning Vand har siden årsskiftet 2009 – 2010 været et selvstændigt selskab ejet af Herning Kommune.

Pr. 1. januar 2015 er Herning Vand en koncern med to datterselskaber.

Koncern: Herning Vand Holding A/S
Datterselskaber: Herning Vand A/S og Herning Rens A/S

Se notat om gennemgang af kodeks for god selskabsledelse 2018 her.

Se bestyrelsens årshjul og mødekalender for 2019 her.

Bestyrelsen for Herning Vand Holding A/S


Formand
Kent Falkenvig
Tlf.: 97 13 33 32 / 40 32 11 23
Kent@falkenvig.dk


Bestyrelsesmedlem
Anders Madsen
Tlf.: 20 27 80 48
byram@herning.dk


Bestyrelsesmedlem
Erling Præstekjær
Tlf.: 60 17 88 03
byrep@herning.dk


Bestyrelsesmedlem
Gert N. S. Jensen
Tlf.: 20 67 41 24
gje@herningvand.dk

Medarbejderrepræsentant
Kurt Ry Nowack
Tlf.: 30 10 20 03
kry@herningvand.dk

Medarbejderrepræsentant
Jan Krarup Pedersen
Tlf.: 40 11 22 41
jkp@herningvand.dk

Bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S


Formand
Kent Falkenvig
Tlf.: 97 13 33 32 / 40 32 11 23
Kent@falkenvig.dk


Bestyrelsesmedlem
Anders Madsen
Tlf.: 20 27 80 48
byram@herning.dk


Bestyrelsesmedlem
Erling Præstekjær
Tlf.: 60 17 88 03
byrep@herning.dk


Bestyrelsesmedlem
Gert N. S. Jensen
Tlf.: 97 11 83 74 / 20 67 41 24
gje@herningvand.dk


Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Johannes Østergaard
Tlf.: 22 53 06 46
sp63@fibermail.dk


Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Per Winther Rasmussen
Tlf.: 97 22 00 04
mail@per-winther.dk